Aktualności

Aktualności

2023-02-27


POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE
ODDZIAŁ LUBELSKI

zaprasza na 717 posiedzenie PTF połączone z konwersatorium Instytutu Fizyki,

na którym Prof. dr hab. Michał Boćkowski,

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

wygłosi referat p.t.

„Towards GaN-on-GaN High-power Electronic Devices”

Wykład rozpocznie się o godzinie 11:15 w dniu 2 marca 2023 r. 

w Auli Fizyki Instytutu Fizyki UMCS (sala nr 103,104, Średnia Fizyka)2023-02-21


Uwaga Konkurs!

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów w wieku 4-10 lat z woj. Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym „Blisko Polskiego Pieniądza” (szczegóły w Regulaminie Konkursu). 
Aby wziąć udział w konkursie uczestnik przygotowuje samodzielnie płaską pracę plastyczną w formacie A4 lub A3, która nawiązuje do wyglądu pieniądza, historii polskiego środka płatniczego lub jest wizją wyglądu pieniądza przeszłości lub pieniądza przyszłości. 
Pracę należy opisać na odwrocie (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszenia) i dostarczyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres Organizatora do 13.03.2023 r. Prace podlegać będą ocenie formalnej. Następnie zgodność treści pracy z tematyką konkursu, kreatywność, oryginalność ujęcia tematu i estetyka wykonania zostaną ocenione przez Jury Konkursu. Jury wyłoni Laureatów Konkursu w czterech kategoriach wiekowych: I – przedszkolaki, II – uczniowie 1 kl. SP, III – uczniowie 2 kl. SP oraz IV – uczniowie 3 kl. SP. Ogłoszenie wyników planowane jest na 17.03.2023 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace plastyczne zostaną wyeksponowane na wystawie prezentowanej na przełomie marca i kwietnia.
Celem Konkursu „Blisko Polskiego Pieniądza” jest propagowanie wiedzy o wyglądzie i wartości pieniądza oraz rozbudzanie i rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs zorganizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie LuTEN, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski PTF i jest jednym z działań projektu „Pieniądz pod lupą Młodego Odkrywcy”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

2023-02-20Młodzi Odkrywcy 2023

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji Młodych Odkrywców. W tym roku akcję rozbudowujemy o nową aktywność w formie warsztatu. Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Banku Polskiego (NBP) Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe wspólnie z Instytutem Fizyki UMCS oraz Oddziałem Lubelskim PTF w okresie luty – kwiecień realizuje akcję Młodzi Odkrywcy w ramach projektu „Pieniądz pod lupą Młodego Odkrywcy”. 
W tegorocznej edycji „Młodych Odkrywców” stawiamy na upowszechnianie wiedzy o polskim środku płatniczym, jego wyglądzie, historii i zabezpieczeniach. Zaprzęgniemy nauki ścisłe do poznawania monet i banknotów na drodze eksperymentowania oraz ujawnimy mało znane fakty o polskich pieniądzach. Jednocześnie wskazywać będziemy na znaczenie nauk ścisłych w rozwoju gospodarki opartej na gotówce i rewolucji bezgotówkowych transakcji, wpływie postępu technologicznego na bezpieczeństwo gospodarki monetarnej. Wykorzystamy okazję do kształtowania praktycznych umiejętności posługiwania się pieniędzmi i gospodarowania budżetem. Będzie to też doskonała okazja do rozwijania umiejętności matematycznych wśród najmłodszych uczniów. 
Już za chwilę dla przedszkolaków i uczniów w wieku 4-10 lat ogłosimy konkurs plastyczny „Blisko Polskiego Pieniądza”. W marcu zapraszamy na pokaz „Oczami wyobraźni”, na którym – jak co roku – możecie liczyć na dawkę wiedzy w osnowie wciągającej historii bohaterów. Tegoroczny program działań w ramach akcji „Młodzi Odkrywcy” postanowiliśmy rozszerzyć i obok pokazu oraz konkursu plastycznego oferujemy uczniom również udział w warsztacie doświadczalnym „Mikroświat z portfela”. W ramach warsztatu w atmosferze zabawy będziemy poznawać narzędzia badawcze, ćwiczyć spostrzegawczość beneficjentów i budować ich ciekawość poznawczą.
Zachęcamy do śledzenia aktualności związanych z realizacją projektu. Na stronach Organizatorów będą pojawiały się komunikaty o projekcie oraz informacje o zgłoszeniach udziału w projekcie. 
Projekt „Pieniądz pod lupą Młodego Odkrywcy” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  2022-08-30


62. POKAZY Z FIZYKI

W programie:

ELEKTROSTATYKA – dr Marek Gorgol, mgr Paweł Wnuk,
PŁYNY – prof. Bożena Zgardzińska, inż. Wojciech Kowalski,
RUCH OBROTOWY – dr Krzysztof Pyszniak, dr Andrzej Droździel,
ŚWIATŁO I OKO – prof. Marcin Turek, dr Artur Wójtowicz,

Pokazy z Fizyki odbędą się w dniach 8-9, 12-16, 19-23 i 26-28 września 2022 r. 
w godzinach 8:00, 10:30, 13:00 i 15:30 w Instytucie Fizyki UMCS,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
Opłata za wstęp wynosi 22 zł.

Opłata na konto:
Nr konta: 04 1020 3150 0000 3902 0029 0379 (PKO BP S.A.) 
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Jako tytuł wpłaty prosimy koniecznie podać: „Pokazy z Fizyki”.

Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich informacji udziela mgr Janusz Filiks (tel. 797 057 194, 81 537 61 54, 
e-mail: janusz.filiks@mail.umcs.pl, Instytut Fizyki UMCS, pok. 139). 2022-03-17


POLSKA KONFERENCJA OPTYCZNA, PKO'2022 Sekcja Optyki PTF 
zaprasza na
VI edycję Polskiej Konferencji Optycznej,
  która odbędzie się w Płocku w dniach 12-15 czerwca 2022.

Prosimy o wstępną rejestrację i przysyłanie propozycji prezentacji
do 1 kwietnia 2022.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, wraz z najważniejszymi
terminami, znajdują się na stronie internetowej
konferencja-optyczna.pl [1]. 

Kontakt z organizatorami:

Z poważaniem,
Ewa Weinert-Rączka Czesław Radzewicz


Links:
------


2022-01-03


Juliusz Sielanko (20.12.1938-30.12.2021) całe swoje życie naukowe związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie studiował fizykę i uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły naukowe. Pracę w UMCS rozpoczął 15 grudnia 1961 r. Stopień doktora uzyskał w 1968 r. na podstawie rozprawy dotyczącej badań nad termodyfuzją gazów w zespole kierowanym przez prof. S. Szpikowskiego. Po doktoracie zmienił tematykę swych zainteresowań. Jego prace dotyczyły szeroko rozumianej problematyki oddziaływania jonów z powierzchnią ciała stałego. Wyniki tych badań zostały przez niego wykorzystane do przygotowania rozprawy habilitacyjnej ,,Efekt rozpylania jonowego i jego zastosowanie w badaniach warstw implantowanych’’ w 1986 r. W 1998 r. uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. Największe osiągnięcia naukowe prof. Juliusza Sielanko związane były z badaniami procesu rozpylania jonowego powierzchni ciała stałego.  Był jednym z nielicznych naukowców, którzy w trakcie swej pracy potrafili łączyć badania doświadczalne z obliczeniami teoretycznymi. Był autorem licznych programów komputerowych symulujących m.in. procesy oddziaływania wiązki jonowej z materią czy też ekstrakcję i formowanie wiązki jonowej. Prof. Sielanko wykorzystywał zaawansowane metody symulacji numerycznych we współpracy z naukowcami z Instytutu Fizyki Plazmy w Garching. Jego obliczenia posłużyły do projektowania systemów grzania plazmy urządzeń służącym do badania syntezy termojądrowej (ASDEX, Wendelstein oraz ITER). Prof. J. Sielanko przez kilka lat kierował Zakładem Fizyki Jonów i Implantacji w Instytucie Fizyki. 
Jako naukowiec posiadający duże umiejętności w zakresie technik obliczeniowych, w momencie utworzenia Instytutu Informatyki UMCS w 2005 r., wszedł w skład kadry tej jednostki i objął kierownictwo Zakładu Modelowania i Symulacji Komputerowych.    
Po przejściu na emeryturę nadal prowadził zajęcia dotyczące symulacji komputerowych i obliczeń równoległych. 
Przez współpracowników i wychowanków Profesor Juliusz Sielanko zapamiętany został jako człowiek pełen pogody, chętnie służący radą i pomocą, a przy tym niezwykle kompetentny. W Jego osobie żegnamy współpracownika, kolegę i mentora.

2021-12-15


POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE
ODDZIAŁ LUBELSKI

zaprasza na 713 posiedzenie PTF połączone z konwersatorium Instytutu Fizyki,

na którym Prof. dr hab. Mirosław Wendeker

z Politechniki Lubelskiej 

wygłosi referat p.t.

„Fizyka dla Społeczeństwa czyli wdrożenia osiągnięć fizyki 
w motoryzacji i lotnictwie”.

Wykład rozpocznie się o godzinie 11:15 w dniu 16 grudnia 2021 r. 

w formule on-line w aplikacji MS TEAMS

Link do rejestracji


SUGERUJEMY WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ. 
Link do spotkania będzie nieaktywny od godz. 8:00 w dniu 16 grudnia 2021 r.

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE DOŁĄCZENIE DO SPOTKANIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

2021-10-27


POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE
ODDZIAŁ LUBELSKI

zaprasza na 712 posiedzenie PTF połączone z konwersatorium Instytutu Fizyki,

na którym Prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski

z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

wygłosi referat p.t.

„Kryzys klimatyczny i planetarny – uwarunkowania fizyczne”

Wykład rozpocznie się o godzinie 10:15 w dniu 5 listopada 2021 r. 

w formule on-line w aplikacji MS TEAMS
Prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski
Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kryzys klimatyczny i planetarny – uwarunkowania fizyczne

Aktualne globalne ocieplenie jest spowodowane zaburzeniem bilansu 
energii naszej planety wskutek nowego (nieistniejącego w całej historii 
geologicznej) wymuszenia działającego na system klimatyczny - 
antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych. Ta emisja jest skutkiem 
spalania węgla organicznego zawartego w paliwach kopalnych i w materii 
żywej. Ubytek materii żywej, przede wszystkim masy roślinnej, to 
także spadek możliwości jej odbudowy w procesie fotosyntezy. Obydwa te 
procesy nakładają się na siebie zmieniając w bezprecedensowy w historii, 
zarówno geologicznej, jak i naszej, ludzkiej, świat w którym żyjemy. 
Wymuszenie, jakiemu z powodu antropopresji podlega system planetarny może 
doprowadzić do przekroczenia szeregu punktów krytycznych i w procesie 
podobnym do przejścia fazowego spowodować szybkie "przerzucenie" systemu 
w stan odległy od obecnego, co stwarza poważne zagrożenie dla naszej 
przyszłości.
Tłem do opowieści będą osiągnięcia tegorocznych noblistów z fizyki:  
Giorgio Parisiego, Klausa Hasselmanna i Syokuro Manabe.

2021-10-25


Serdecznie zapraszamy na wykład fizyka, fotografa i filmowca, prof. Andrzeja Dragana,
inaugurujący nowy cykl wykładów [1] w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

FIZYKA ZOSTANIE UKOŃCZONA ZA PÓŁ ROKU, CZYLI O KRÓTKOWZROCZNOŚCI
DALEKOSIĘŻNYCH UMYSŁÓW

27 PAŹDZIERNIKA 2021, 17:00, SALA BALOWA PAŁACU
TYSZKIEWICZÓW-POTOCKICH I UNIWERSYTECKI KANAŁ YOUTUBE_ _(LINK [2])


Dr hab. Andrzej Dragan, prof. uczelni, prowadzi grupę badawczą zajmującą się łączeniem teorii względności z teorią kwantową na Uniwersytecie Warszawskim, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Singapurze. Fotograf Roku brytyjskiego pisma Digital Camera, nominowany do Złotego Lwa na festiwalu reklamowym 
w Cannes, twórca fotograficznego Efektu Dragana. Zdobywca Best in Show brytyjskiego magazynu “Creative Review” za debiutancki film ("Dylatacja czasu"), nominowany do nagrody Yacha za debiutancki teledysk. Laureat kilkudziesięciu nagród za działalność naukową, fotograficzną, filmową i za komponowaną muzykę.

Zespół Muzeum UW w imieniu własnym i współorganizatorów

__________________________________
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
www.muzeum.uw.edu.pl, facebook.pl/MuzeumUW
tel. (022) 55 20 107

Links:
------


2021-09-14


W ramach projektu „Zapytaj fizyka” Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. 

Zapraszamy na kolejny wykład z serii „Zapytaj fizyka”. Wykład zatytułowany:

       „60 lat CERN i 30 lat z udziałem Polski"

w czwartek 23 września o godz. 18:00 (w formie ONLINE!) 
wygłosi prof. Jan Królikowski. 

Ogłoszenie o wykładzie można znaleźć tu:

Tu jest wydarzenie fb:

Na powyższych stronach, jakiś czas przed wykładem, pojawi się odnośnik
do internetowej relacji (zapytajfizyka.fuw.edu.pl/online). 


2021-08-23


Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe

organizują

61. POKAZY Z FIZYKI

W programie:

AKUSTYKA – dr Krzysztof Pyszniak, dr Andrzej Droździel,
CIŚNIENIE (NIE)ATMOSFERYCZNE – prof. Bożena Zgardzińska, inż. Wojciech Kowalski,
MECHANIKA – prof. Marcin Turek, dr Artur Wójtowicz,
ELEKTROMAGNETYZM – dr Marek Gorgol, mgr Paweł Wnuk.

Pokazy z Fizyki odbędą się w dniach 8-10, 13-17 i 20-24 września 2021 r. 
w godzinach 8:00, 10:30, 13:00 i 15:30 
w Instytucie Fizyki UMCS Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
Opłata za wstęp wynosi 18 zł.

Opłata wyłącznie na konto:
Nr konta: 98 1140 2004 0000 3702 7770 6346 (mBank S.A.) 
Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe 
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Jako tytuł wpłaty prosimy koniecznie podać: „wstęp na Pokazy z Fizyki”.

Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich informacji udziela mgr Janusz Filiks (tel. 797 057 194, 81 537 61 54, 
e-mail: janusz.filiks@mail.umcs.pl, Instytut Fizyki UMCS, pok. 139).

Informacji o Pokazach z Fizyki udziela także tradycyjnie mgr Piotr Staszewski, tel. 603 165 800.2021-06-24


Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wykład
prof. Renaty Kierepko zatytułowany: „Anatomia wielkich awarii jądrowych" w czwartek 1 lipca 2021 r.
o godz. 18:00 (w formie ONLINE!).

Niniejszy wykład nawiązuje do okrągłych rocznic awarii w Fukushimie (10 lat temu, w marcu 2011 roku) oraz w Czarnobylu (35 lat temu, w kwietniu 1986 roku).

Ogłoszenie o wykładzie można znaleźć tu:


Tu jest wydarzenie fb: 


Na powyższych stronach, jakiś czas przed wykładem, pojawi się odnośnik do internetowej relacji.


2021-02-22


Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
zaprasza do udziału w konkursie o stypendium
im. profesora Wacława Staszewskiego.

PTF funduje dwa stypendia dla
najlepszego studenta lub studentki
I oraz II roku fizyki lub fizyki technicznej (studia licencjackie) .

Szczegóły znajdują się na stronie konkursu.

2021-02-10


 Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym zaprasza Państwa do wzięcia udziału w prowadzonej zdalnie za pomocą platformy internetowej Zoom sesji II forum dyskusyjnego dotyczącego ochrony klimatu pt. "Analizy lokalizacyjne oraz bezpieczeństwa energetyki jądrowej".
Forum będzie składało się z wykładu głównego oraz pięciu warsztatów tematycznych w trakcie których odbędą się dyskusje ekspertów na przedstawione w programie tematy. Uczestnicy będą mogli także wziąć aktywny udział w debacie poprzez zadawanie pytań, które ze względu na ograniczony czas warsztatów najlepiej jeśli będą zgłoszone organizatorom wcześniej.

Pełna informacja na temat forum dyskusyjnego znajduje się na stronie:


Wymagana jest rejestracja poprzez formularz Google:


Po rejestracji uczestnicy otrzymają emailem link do transmisji zdalnej ZOOM/YouTube.


Program sesji przedstawia się następująco:

Poniedziałek, 22 lutego 2021, godz. 12:30-14:00

Wykład główny:

"Aspekty lokalizacyjne oraz bezpieczeństwa energetyki jądrowej"
dr Sławomir Potempski (Narodowe Centrum Badan Jądrowych, Świerk)

Wtorek, 23 lutego 2021, godz. 9:00-16:00

Warsztaty dyskusyjne 
(z udziałem ekspertów, publiczności i młodzieży)
Eksperci: dr S. Potempski, prof. Sz. Malinowski, prof. Z.K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski,
prof. A. Strupczewski

Tematy warsztatów:
9:00-10:00 Jak porównywać ryzyka awarii różnych instalacji przemysłowych?”

10:30-11:30 Analizy niezawodności urządzeń – w czym naprawdę pomagają?

12:00-13:00 Zmiany klimatyczne a analizy bezpieczeństwa instalacji jądrowych.

13:30-14:30 Wpływ czynników zewnętrznych w analizach lokalizacyjnych i bezpieczeństwa?

15:00-16:00 Optymalna strategia działania z uwzględnieniem ryzyka – dyskusja podsumowywująca.


W trakcie warsztatów krótkie pokazy analiz bezpieczeństwa online oraz prezentacja interaktywnych eksponatów Fundacji Eureka dotyczących bezpieczeństwa reaktorów jądrowych.

Sesja II jest kontynuacją dyskusji zapoczątkowanej sesją I z 9-10 listopada 2020 r. z nagranymi wykładami i warsztatami na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZYmiSyaQo6h9zP367Zafbs3tqUtfhtQ2

Cykl sesji dofinansowano z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/463810/2020). Współorganizatorami są Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej.

Informacja wprowadzająca:

Sesja II ma na celu przybliżenie społeczeństwu zagadnień bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i analiz bezpieczeństwa energetyki jądrowej w kontekście analiz bezpieczeństwa innych aktywności przemysłowych bądź cywilizacyjnych człowieka.
Analizy bezpieczeństwa są oparte na metodach statystycznych. W trakcie wykładu i warsztatów pojawią się pojęcia z tej dziedziny w zastosowaniu do konkretnej pragmatyki przemysłowej. Uzasadnieniem do tego działania jest konieczność zmniejszenia lub zniwelowania często występującego syndromu NIMBY (Not In My BackYard – Nie W Moim Ogródku) w społeczeństwie oraz zniwelowania przesadzonej obawy przed instalacjami jądrowymi poprzez analizę porównawczą prawdopodobieństw różnych zdarzeń losowych. Wykładowcą wiodącym będzie dr Sławomir Potempski z NCBJ – specjalista w zakresie badan nad prognozowaniem zagrożeń w przemyśle.

prof. Mariusz P. Dąbrowski 
Przewodniczący PTF O/Szczecin, prezes Fundacji Eureka


2020-09-09


 Z okazji ustanowienia przez Senat RP roku 2020 Rokiem Fizyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza dwa konkursy.
  • "Fizyka, to lubię!", podzielony jest na dwie kategorie: fotografia ilustrująca fizykę w życiu codziennym oraz film przedstawiający eksperyment fizyczny.
  • "Mój nauczyciel fizyki", ma charakter literacki - wspomnienia dotyczące nauczyciela fizyki, który w sposób szczególny zapisał się w pamięci, mogą mieć formę wiersza, eseju, listu itp.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.
Na autorów najwyżej ocenionych prac czekają nagrody!

Termin zgłaszania prac upływa 27 września 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Konkursów>>>

2020-09-09


Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
zaprasza do udziału w konkursie o stypendium
im. profesora Wacława Staszewskiego.

PTF funduje dwa stypendia dla
najlepszego studenta lub studentki
I oraz II roku fizyki lub fizyki technicznej (studia licencjackie) .

Szczegóły znajdują się na stronie konkursu.

2020-12-07


 Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejny wykład z serii „Zapytaj fizyka”.

Wykład zatytułowany: „100 lat fizyki eksperymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim"
w czwartek 17 grudnia o godz. 18:00 (w formie ONLINE!)
wygłosi dr Krzysztof Karpierz.

https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/wyklady/krzysztof-karpierz-2020/

fb: https://www.facebook.com/events/386420939237150/

Niniejszy wykład wpisuje się także w setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego, które zostało zawiązane w Warszawie w 1920 roku; z tej okazji rok 2020 został ogłoszony Rokiem Fizyki, a niedawno odbył się Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich. Na powyższych stronach, jakiś czas przed wykładem, pojawią się odnośniki do internetowej relacji. Na koniec wykładu będzie też można zadać pytania wykładowcy.

Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Sułkowski
https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl

2020-09-09


 Z okazji ustanowienia przez Senat RP roku 2020 Rokiem Fizyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza dwa konkursy.
  • "Fizyka, to lubię!", podzielony jest na dwie kategorie: fotografia ilustrująca fizykę w życiu codziennym oraz film przedstawiający eksperyment fizyczny.
  • "Mój nauczyciel fizyki", ma charakter literacki - wspomnienia dotyczące nauczyciela fizyki, który w sposób szczególny zapisał się w pamięci, mogą mieć formę wiersza, eseju, listu itp.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.
Na autorów najwyżej ocenionych prac czekają nagrody!

Termin zgłaszania prac upływa 27 września 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Konkursów>>>

2020-09-09


Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
zaprasza do udziału w konkursie o stypendium
im. profesora Wacława Staszewskiego.

PTF funduje dwa stypendia dla
najlepszego studenta lub studentki
I oraz II roku fizyki lub fizyki technicznej (studia licencjackie) .

Szczegóły znajdują się na stronie konkursu.

2020-08-24


POKAZY Z FIZYKI

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej organizatorzy – Instytut Fizyki UMCS, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe – informują, że 61. Pokazy z Fizyki nie odbędą się w miesiącu wrześniu 2020 r.

W sprawie dokonanych rezerwacji oraz szczegółów Pokazów z Fizyki prosimy o kontakt z mgr Januszem Filiks (tel. 797 057 194, 81 537 61 54, Instytut Fizyki UMCS, pok. 139).

2020-03-15


TRWA PIĄTY NABÓR WNIOSKÓW O DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ CENTRUM SOLARIS.
ZAPRASZAMY NAUKOWCÓW Z POLSKI I ZAGRANICY DO UBIEGANIA SIĘ O CZAS BADAWCZY!

W aktualnym naborze dostępne są:
  * stanowisko PEEM (mikroskop fotoelektronowy),
  * stanowisko XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego),
  * stanowisko UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów),
  * kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Korzystanie z infrastruktury badawczej Centrum SOLARIS jest całkowicie
bezpłatne. Od marca 2020 r. użytkownicy SOLARIS mogą korzystać z
synchrotronu od wtorku do soboty (a nie jak do tej pory - do piątku).
Maksymalny czas trwania eksperymentu został wydłużony niemal
dwukrotnie i wyniesie pięć dni (piętnaście zmian).

  Badania z aktualnego naboru będą realizowane od WRZEŚNIA 2020 R. DO
LUTEGO 2021 R.

  Aplikację należy przygotować w języku angielskim
  w serwisie internetowym Digital User Office

  https://duo.synchrotron.pl

  Termin składania wniosków: do 1 kwietnia, 23:59 CET.
 
 Przed złożeniem wniosku zalecamy konsultację
  z opiekunami infrastruktury badawczej:

STANOWISKO PEEM
DR INŻ. TOMASZ GIELA
tel. 12 664 41 35
  DR MARCIN ZAJĄC
tel. 12 664 41 59
mar.zajac@uj.edu.pl
 
STANOWISKO XAS
DR MARCIN ZAJĄC
tel. 12 664 41 59
mar.zajac@uj.edu.pl
DR INŻ. TOMASZ GIELA
tel. 12 664 41 35
 
STANOWISKO UARPES
DR NATALIA OLSZOWSKA
tel. 12 664 41 72
natalia.olszowska@uj.edu.pl
MGR MARCIN ROSMUS
tel. 12 664 41 26
 
KRIOMIKROSKOP
DR MICHAŁ RAWSKI
tel. 12 664 61 06
michal.rawski@uj.edu.pl
DR INŻ. PAULINA INDYKA
tel. 12 664 61 06
DR SEBASTIAN GLATT
tel. 12 664 63 21
 
W przypadku zapytań związanych z pobytem w Krakowie
  lub innymi sprawami logistyczno-organizacyjnymi
  zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Użytkownika:

  ALICJA GÓRKIEWICZ, tel. 12 664 41 99, 571 445 045, user.solaris@uj.edu.pl.
EMILIA KRÓL, specjalista ds. PR i komunikacji
emilia.krol@uj.edu.pl tel.: 12 664 41 38

SOLARIS
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków
www.synchrotron.pl
Linki:
[1] https://duo.synchrotron.pl
[2] http://www.synchrotron.pl

2020-01-10

Jubileusz 60-tych Pokazów z Fizyki

9 grudnia 2019 r. w Instytucie Fizyki UMCS odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 60-tych Pokazów z Fizyki. Organizatorami były: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki UMCS oraz Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe. 
W programie uroczystości, której przewodniczył dr hab. Jerzy Żuk (przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTF) wykłady wygłosili: prof. dr hab. Tomasz Goworek, dr Janusz M. Zinkiewicz oraz dr hab. Bożena Zgardzińska. Prelegenci przedstawili zgromadzonym początki Pokazów z Fizyki, ich rozwój a także obecną formę. W spotkaniu wzięły udział osoby biorące na przestrzeni lat udział w Pokazach z Fizyki oraz pracownicy i studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od prof. Radosława Dobrowolskiego - Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS. Na uroczystości obecna była także prof. Alina Orłowska - Prorektor ds. Kształcenia UMCS. Pamiątkowe dyplomy uznania organizatorom Pokazów z Fizyki przekazał pan Andrzej Figura, Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Wykładowcy oraz osoby wspierające organizację Pokazów z Fizyki otrzymali jubileuszowe medale oraz dyplomy uznania za popularyzację fizyki, zaangażowanie oraz wkład w promocję i rozwój lubelskich Pokazów z Fizyki.
Lubelskie Pokazy z Fizyki są najstarszą wciąż trwającą aktywnością tego typu w Polsce. Pierwsze Pokazy odbyły się w lutym 1953 roku w budynku ówczesnego Gimnazjum Staszica, gdzie mieściły się Zakłady Fizyki UMCS. Charakter i forma Pokazów z Fizyki zmieniały się na przestrzeni lat i obecnie prowadzone są w formie czterech półgodzinnych demonstracji doświadczeń fizycznych. Odbywają się corocznie we wrześniu. Od początku ich istnienia wzięło w nich udział ponad 500 tys. widzów z Lublina, Lubelszczyzny i sąsiednich województw.

Dodatkowe informacje prasowe o wydarzeniu można znaleźć na stronach:

Panoramy Lubelskiej TVP Lublin [początek: 15m 10s]

Radia Lublin

Kuriera Lubelskiego

Powered by CMSimple