Aktualności > Archiwum wiadomości > Ś.P. Profesor Stanisław Hałas

Ś.P. Profesor Stanisław Hałas

(9 VII 1945 – 3 V 2017)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 maja zmarł nagle w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Hałas, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Odszedł w pełni sił twórczych uznany międzynarodowo uczony i konstruktor w dziedzinie spektrometrii mas oraz jej zastosowań w geologii, autor wielu prac naukowych i patentów.

Profesor Stanisław Hałas był znakomitym popularyzatorem fizyki. Współtworzył współczesny kształt lubelskich Pokazów z Fizyki oraz przez wiele lat czynnie w nich uczestniczył. Profesor S. Hałas był przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w latach 1986-2003 oraz członkiem Zarządu Głównego PTF.

Pożegnanie Ś.P. Profesora Stanisława Hałasa odbędzie się w Lublinie w dniu 10 maja o godz. 10:00 w budynku Instytutu Fizyki, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTF

Powered by CMSimple