Składki


Od 2011 roku roczna składka członkowska PTF wynosi: W ramach opłaconej składki członkowie otrzymują "Postępy Fizyki".


Składka musi być przelana na konto Zarządu Głównego PTF do 31 marca każdego roku.

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Zarząd Główny
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
Nr konta: 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128

W tytule przelewu proszę wpisać za jaki okres jest opłacana składka
oraz o zaznaczenie swojej przynależności do Oddziału Lubelskiego PTF.

Niestety nie ma możliwości opłacania składek w Lublinie.