AKTUALNOŚCI KOMITETY PROGRAM REJESTRACJA KONTAKT MATERIAŁY PATRONI

Komitety

Komitet Honorowy

Biskup dr Mieczysław Cisło, Administrator Archidiecezji Lubelskiej
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, Rektor Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej
Pan Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego
Prof. dr hab. Józef Horabik, Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN
Prof. dr hab. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Maciej Kolwas, prezydent Europejskiego Towarzystwa Fizycznego
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. Henryk Szymczak, Dziekan Wydziału III PAN
Pani Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski
Prof. dr hab. Marian Wesołowski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

Dodano: 2011.08.30 - 13:16

Komitet Naukowy XLI Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie

Karol I. Wysokiński, (UMCS, Lublin) – przewodniczący
Danuta Bauman (Politechnika Poznańska)
Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański)
Jerzy Ciosłowski (Uniwersytet Szczeciński)
Marek Demiański (Uniwersytet Warszawski)
Krzysztof Fiałkowski (Uniwersytet Jagielloński)
Robert R. Gałązka (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
Wojciech Gawlik (Uniwersytet Jagielloński)
Marek Grinberg (Uniwersytet Gdański)
Ryszard Horodecki (Uniwersytet Gdański)
Ryszard Kępa (Uniwersytet Rzeszowski)
Jan Kisiel (Uniwersytet Śląski)
Stefan Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, Bydgoszcz)
Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa)
Roman Micnas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Stefan Pokorski (Uniwersytet Warszawski)
Jan Sobczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Józef Sznajd (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
Józef Szudy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Tadeusz Wibig (Uniwersytet Łódzki)
Arkadiusz Wójs (Politechnika Wrocławska)
Teresa Urban-Rząca (Uniwersytet Warszawski)

Zmieniono: 2011.01.18 - 12:05

Lokalny Komitet Organizacyjny

Jerzy Żuk (UMCS, Lublin) – przewodniczący
Janusz Filiks (UMCS, Lublin) – sekretarz
Mirosław Kulik (UMCS, Lublin) – skarbnik
Waldemar Berej (UMCS, Lublin)
Ryszard Biernacki (I Liceum Ogólnokształcące, Lublin)
Dariusz Chocyk (Politechnika Lubelska)
Artur Dobrowolski (UMCS)
Jacek Gowin (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
Józef Horabik (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin)
Elżbieta Jartych (Politechnika Lubelska)
Krystyna Konstankiewicz (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin)
Wiesława Korczak (UMCS, Lublin)
Zbigniew Korczak (UMCS, Lublin)
Stanisław Krawczyk (UMCS, Lublin)
Artur Markowski (UMCS, Lublin)
Andrzej Pelc (UMCS, Lublin)
Tomasz Pieńkos (UMCS, Lublin)
Stanisław Pietruszewski (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
Wiesław Polak (Politechnika Lubelska)
Keshra Sangwal (Politechnika Lubelska)
Piotr Staszewski (UMCS, Lublin)
Zbigniew Surowiec (UMCS, Lublin)
Mirosław Trociuk (Liceum Ogólnokształcące, Włodawa)
Krystyna Zając (UMCS, Lublin)

Zmieniono: 2011.08.29 - 09:07


(C) 2011 OL PTF | Projekt: Tomo | Edycja