AKTUALNOŚCI KOMITETY PROGRAM REJESTRACJA KONTAKT MATERIAŁY PATRONI

Program

Sesje Posterowe

W ramach Zjazdu Fizyków przewidywane są codzienne sesje posterowe równolegle do obrad plenarnych i specjalistycznych.

Dodano: 2011.05.05 - 11:03

Proponowane wycieczki

Zmieniono: 2011.05.19 - 21:30

Proponowane sesje specjalistyczne i ich koordynatorzy

Zmieniono: 2011.06.03 - 12:37

Program ramowy Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie 4-9. 09.2011

Miejsca obrad

Instytut Fizyki - Pl. M. Skłodowskiej-Curie 1

Aula Wydziału Prawa i Administracji - Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

Wydział Ekonomiczny - Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

Duża Aula nowa Humanistyka - Pl. M. Skłodowskiej-Curie 4A

Biblioteka Główna - ul. Idziego Radziszewskiego 11

Stołówka KUL - Al. Racławickie 14 (wejście od ul. Idziego Radziszewskiego)

Chatka Żaka - ul. Idziego Radziszewskiego 16
Niedziela 4 września
12:00 Rejestracja, Instytut Fizyki
18:00 Spotkanie powitalne, Stołówka KUL
Poniedziałek 5 września

Sesja plenarna, Aula Wydziału Prawa i Administracji
09:00 Otwarcie Zjazdu, wręczenie nagród PTF
9:30 Andrzej Kajetan Wróblewski (WF UW), Wielkość Marii Skłodowskiej-Curie
10:30 Laureat Medalu Smoluchowskiego za 2011 r.; Krzysztof Pomorski (IF UMCS), O "Fizyce Prawie Wszystkiego" w sto lat od odkrycia jądra atomowego
11:30 Przerwa
12:00 Andrzej Rybicki (IFJ PAN), Oddziaływania silne i elektromagnetyczne w zderzeniach jądrowych
13:00 Otwarcie wystawy "Rok Marii Curie-Skłodowskiej", Muzeum UMCS, Biblioteka Główna
14:00 Przerwa obiadowa, Stołówka KUL
15:00 Spotkanie IPSEC, Wydział Prawa i Administracji
15:30 Sesje specjalistyczne, Wydział Ekonomiczny
20:00 Koncert - Chatka Żaka
Wtorek 6 września

Sesja plenarna, Aula Wydziału Prawa i Administracji
09:00 Laureat Medalu Smoluchowskiego w 2010 r.; Tomasz Dietl (IF PAN), Spintronika teraz i tu
10:00 Laureat nagrody Smoluchowskiego-Warburga; Peter Fulde (Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden), Pairing fermions with imbalanced population
11:00 Przerwa
11:30 Iwo Białynicki–Birula (CFT/UW), Kwantowe zasady nieoznaczoności
12:30 Konrad Banaszek (UW), Komunikacja kwantowa przy użyciu splątanych fotonów
13:30 Przerwa obiadowa,Stołówka KUL
15:00 Sesje specjalistyczne, Wydział Ekonomiczny
17:00 Sesja posterowa, Wydział Ekonomiczny
17:00 Zebranie delegatów, Duża Aula nowa Humanistyka UMCS
Środa 7 września

Sesja plenarna, Aula Wydziału Prawa i Administracji
09:00 Ewa Rondio (IPJ Warszawa), Fizyka neutrin
10:00 Barbara Wosiek (IFJ Kraków), LHC - pierwsze eksperymenty i wyniki
11:00 Przerwa
11:30 Jerzy Kowalski-Glikman (UWr), Kwantowa grawitacja i szczególna teoria względności
12:30 Przerwa obiadowa,Stołówka KUL
14:00 Wycieczka
Czwartek 8 września

Sesja plenarna, Aula Wydziału Prawa i Administracji
09:00 Dariusz Kaczorowski (INTiBS Wrocław), Nadprzewodnictwo ciężkofermionowe - stan obecny i perspektywy
10:00 Roman Puźniak (IF PAN), Nadprzewodnictwo w związkach żelaza
11:00 Przerwa
11:30 Zbigniew Klusek (U.Ł.), Grafen – materiał elektroniki XXI wieku
12:30 Mieczysław Jałochowski (UMCS), Koherentne jednowymiarowe struktury na powierzchniach półprzewodników
13:30 Przerwa obiadowa,Stołówka KUL
15:00 Sesje specjalistyczne, Wydział Ekonomiczny
15:00 52 Pokazy z Fizyki, Instytut Fizyki
19:00 Uroczysta kolacja
Piątek 9 września

Sesja plenarna, Aula Wydziału Prawa i Administracji
09:00 Jerzy B. Pełka, (IF PAN) Polski laser na swobodnych elektronach
10:30 52 Pokazy z Fizyki, Instytut Fizyki
13:00 Zakończenie Zjazdu, Aula Wydziału Prawa i Administracji
13:30 Obiad, Stołówka KUL
15:00 Wycieczka do Lwowa (dla chętnych)

Zmieniono: 2011.09.03 - 07:22


(C) 2011 OL PTF | Projekt: Tomo | Edycja